1. Gebruiksvoorwaarden website

1.1 Het gebruik van de website prijzenramenendeuren.be en Prijzen Ramen En Deuren (Prijzen Ramen En Deuren) beheert en is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Prijzen Ramen En Deuren kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2 Hoewel Prijzen Ramen En Deuren hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Prijzen Ramen En Deuren kan evenmin een voortdurende toegang tot haar site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen (vrijwel dagelijks) bijgewerkte data ingevoerd worden. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met onze webmaster.

1.3 Prijzen Ramen En Deuren kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

1.4 De website alsook de inhoud waaronder de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, gegevensordeningen en gegevensbanken die er eventueel zijn in opgenomen (= ‘de informatie’) behoren tot de intellectuele eigendom van Prijzen Ramen En Deuren.  De informatie wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom.

1.5 U hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen.  Elke ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welk vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van Prijzen Ramen En Deuren, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van Prijzen Ramen En Deuren.

1.6 Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. Prijzen Ramen En Deuren garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen Prijzen Ramen En Deuren en de beheerders van die sites.

1.7 Het is mogelijk dat de website van Prijzen Ramen En Deuren gebruik maakt van ‘cookies’, kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen.

1.8 Wanneer u op uw eigen website een hyperlink wilt plaatsen naar de linkpagina van de website van Prijzen Ramen En Deuren, moet u op voorhand contact opnemen met onze webmaster.

Contact

Solvari B.V.

Address:

Zoomstede 5 Nieuwegein, NL, 3431 HK, Netherlands.

Contact:

Customer Service: ++32-(0)2/888.6055

Opening Hours:

Top