1. Wet bescherming persoonsgegevens
Vanaf 1 september 2001 is de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens van kracht. De nieuwe wet biedt
een nog betere bescherming van uw persoonlijke gegevens. Uiteraard houdt prijzenramenendeuren.be
zich aan deze wet. We hechten veel waarde aan uw privacy.

2. Ons doel
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt prijzenramenendeuren.be alleen voor het doel
waarvoor u ze aan ons verstrekt heeft. Dat is het aanvragen van offertes.

3. Bescherming tegen verdere verspreiding
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan die bedrijven verstrekt waarvan u een offerte wilt
ontvangen. Verdere verspreiding laten wij niet toe.

4. Geheimhouding
De medewerkers van prijzenramenendeuren.be en de medewerkers van bedrijven bij wie u de offerte
aanvraagt hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Allen zijn verplicht tot geheimhouding van
de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving
verplicht worden mededelingen te doen.

5. Beveiliging
De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in een beveiligde databank.

6. Recht van inzage en correctie
U hebt altijd het recht van inzage in de gegevens die prijzenramenendeuren.be over u in bezit
heeft. U hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt
deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door contact met ons op te nemen.

7. Cookies
Een cookie is een klein bestand dat door Beste-verwarmingofferte.be op uw computer geplaatst wordt. Dit
doen we, omdat prijzenramenendeuren.be af en toe van lay-out veranderd. Om ervoor te zorgen dat u steeds
op dezelfde website terecht komt slaan we via de cookie uw IP nummer op.

8. Wijzigingen in deze Privacy Policy
Deze privacy policy geldt vanaf 3 januari 2011 en kan slechts door prijzenramenendeuren.be worden
gewijzigd. Wordt de privacy policy gewijzigd, dan zullen wij u daarover informeren via deze website.

9. Vragen en contact
Heeft u vragen over deze Privacy Policy dan kunt u contact met ons opnemen.

Contact

Solvari B.V.

Address:

Zoomstede 5 Nieuwegein, NL, 3431 HK, Netherlands.

Contact:

Customer Service: ++32-(0)2/888.6055

Opening Hours:

Top